Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Download contact details as a vCard

Y Cynghorydd Krista Childs

Cliciwch y ddolen ganlynol i lawrlwytho ffeil CSV cyswllt electronig, yn cynnwys manylion cyswllt ar gyfer Y Cynghorydd Krista Childs.

VCF file icon VCF 1KB

Gall ‘vCards’ gael eu darllen gan nifer o raglenni e-bost, cynorthwywyr digidol personol a ffonau symudol, ac yn ffordd hawdd o gadw manylion cyswllt.

Wrth glicio ar y ddolen, cewch eich annog i agor neu gadw’ragor i ddarllen cynnwys y ‘vCard’ yn uniongyrchol yn eich rhaglen e-bost.

Os nad all eich rhaglen e-bost agor y ‘vCard’ yn uniongyrchol o’r we, gall ddewis yr opsiwn agor greu neges gwall, neu bydd yn gofyn i chi ddewis rhaglen i agor y ffeil arno. Os yw hyn yn digwydd, rhowch gynnig arall arni drwy ddewis yr opsiwn cadw er mwyn cadw’r ‘vCard’ mewn ffeil. Gall eich rhaglen e-bost ganiatáu i chi fewnforio’r manylion cyswllt o’r ffeil hon. Ewch i dudalen cymorth ar-lein eich rhaglen i gael cymorth.