Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd T Alan Edwards

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: New Broughton

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
1 Gwynfa Cottages
Gatewen Road
New Broughton
Wrexham
LL11 6UY

Ffôn:  01978 755501

E-bost:  talan.edwards@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd T Alan Edwards fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 14/06/2004 - 01/05/2008
  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod

2014-15

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau