Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Dana Davies

Teitl: Arweinydd y Grŵp Llafur

Parti: Llafur Cymru

Grŵp gwleidyddol: Llafur

Ward: Rhiwabon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
6 Bedwell Close
Ruabon
Wrexham
LL14 6BW

Ffôn:  01978 824433

Symudol:  07516069760

E-bost:  dana.davies@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Dana Davies fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

St Mary’s Church in Wales, Ruabon

Ysgol  Maes y Llan CP, Ruabon

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau