Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd M G Morris

Parti: Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp gwleidyddol: Ceidwadwyr

Ward: Holt

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Denverra
Sun Lane
Bowling Bank
Wrexham
LL13 9RW

Ffôn:  01978 661815

E-bost:  michael.morris@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd M G Morris fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 14/06/2004 - 01/05/2008
  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau