Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Brian Cameron

Parti: Llafur Cymru

Grŵp gwleidyddol: Llafur

Ward: Whitegate

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
17 Clifton Close
Kings Mill
Wrexham
LL13 0YJ

Ffôn:  01978 264795

Symudol:  07790413363

E-bost:  brian.cameron@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Brian Cameron fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2018-19

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau