Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Derek Wright

Parti: Llafur Cymru

Grŵp gwleidyddol: Llafur

Ward: Cefn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Fern Villa
Church Street
Rhosymedre
Wrexham
LL14 3EA

Ffôn:  01978 822497

E-bost:  derek.wright@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Derek Wright fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol Min y Ddol

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod

2014-15

2015-16

2017-18

2018-19

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau