Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd David Kelly

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Mwynglawdd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Min-Y-Mynydd
Old Road
Minera
Wrexham
LL11 3YR

Ffôn:  01978 752317

E-bost:  david.kelly@wrexham.gov.uk

Ffôn Bus.:  01978 759429

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd David Kelly fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Minera Aided School

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2013-14

2014-15

2016-17

2917-18

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau