Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Stansty

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
27 Clarence Road
Rhosddu
Wrexham
LL11 2EU

Ffôn:  01978 355009

E-bost:  idavid.bithell@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd I David Bithell, MBE fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 14/06/2004 - 01/05/2008
  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Rhosddu CP, Wrexham

 

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Wat’s Dyke CP School (Additional Community Governor)

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

 

Etholiadau