Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Andy Williams

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Garden Village

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
11 Haytor Road
Garden Village
Wrexham
LL11 2PT

Ffôn:  01978 351153

E-bost:  andy.williams@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Andy Williams fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Rhosddu CP, Wrexham

 

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Wat’s Dyke CP School (Additional Community Governor)

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2017-18

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau