Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd David A Bithell

Teitl: Arweinydd y Grŵp Annibynnol Wrecsam

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Aelodau Annibynnol Wrecsam

Ward: Tre Ioan

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
The Hollies
Bangor Road
Eyton
Wrexham
LL13 0SW

Ffôn:  01978 781422

E-bost:  davida.bithell@wrexham.gov.uk

Ffôn Bus.:  01978 292586

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd David A Bithell fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 14/06/2004 - 01/05/2008
  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol Y Hafod Johnstown

 

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Rhos Community Council

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

 

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau