Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd J R Skelland

Parti: Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp gwleidyddol: Ceidwadwyr

Ward: Bronington

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Willington Cross Farm
Willington
Malpas
Cheshire
SY14 7NA

Ffôn:  01948 830361

E-bost:  rodney.skelland@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd J R Skelland fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 14/06/2004 - 01/05/2008
  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol  Sant Dunawd CP, Bangor on Dee

Ysgol  Maelor, Penley

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau