Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Kevin Hughes

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Grŵp Llafur

Parti: Llafur Cymru

Grŵp gwleidyddol: Llafur

Ward: Ponciau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Penrhos
Erw Gerrig
Rhosllanerchrugog
Wrexham
LL14 2BS

Ffôn:  01978 840884

E-bost:  kevin1.hughes@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Kevin Hughes fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Maes y Mynydd, Rhos

Ysgol y Grango

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelod

2014/15

2015/16

2017-18

2018-19

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau