Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Paul Rogers

Teitl: Dirprwy Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr

Parti: Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Brymbo

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
19 Ffordd Owain
Brymbo
Wrexham
LL11 5AY

Symudol:  07800 688775

E-bost:  paul2.rogers@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Paul Rogers fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

St Mary's, Brymbo Aided

Tanyfron CP, Southsea

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau