Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd William Baldwin

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Aelodau Annibynnol Wrecsam

Ward: Little Acton

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
24 Frances Avenue
Wrexham
LL12 8BN

Ffôn:  01978 361327

E-bost:  william.baldwin@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd William Baldwin fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Chair -  Acton Community Council

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2017-18

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau