Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd John Phillips

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Aelodau Annibynnol Wrecsam

Ward: Pen-y-cae

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
57 Ffordd Llanerch
Pen-y-cae
Wrexham
LL14 2ND

Ffôn:  01978 843125

Symudol:  07707209603

E-bost:  johnc.phillips@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd John Phillips fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Penycae Community Primary

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau