Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Paul H Pemberton

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Ponciau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Gilfach Goch
Queen Street
Rhos
Wrexham
LL14 1PY

Ffôn:  01978 842579

E-bost:  paul.pemberton@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Paul H Pemberton fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 14/06/2004 - 01/05/2008
  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2017 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Rhos Community Council

Chair - Llwynennion Liaison Committee

Ysgol  Hooson (Additional Community Governor)

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau