Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Robert Walsh

Teitl: Dirprwy Arweinydd Grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol

Parti: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Grŵp gwleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Llai

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
5 Drill Hall Court
Llay
Wrexham
LL12 0PH

Ffôn:  01978 448020

Symudol:  07915 476820

E-bost:  Robert.Walsh@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Robert Walsh fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 16/07/2015 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Darland High School

Llay CP

 

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Llay Community Council

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelod

2015/16

2016/17

2017-18

2018-19

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau