Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Mark Pritchard

Teitl: Arweinydd y Grŵp Annibynnol

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Esclusham

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
'Adaley'
Henry Street
Rhostyllen
Wrexham
LL14 4BY

Ffôn:  01978 356856

Symudol:  07740 637591

E-bost:  leader@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Mark Pritchard fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 14/06/2004 - 01/05/2008
  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelod

2014/15

2015/16

2016-17

2017-18

2018-19

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau