Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Hugh Jones

Teitl: Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr

Parti: Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp gwleidyddol: Ceidwadwyr

Ward: Yr Orsedd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
5 Stonewalls
Burton
Rossett
Wrexham
LL12 0LG

Symudol:  07769 706999

E-bost:  hugh.jones@wrexham.gov.uk

Ffôn Bus.:  01978 292580

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Hugh Jones fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Darland High School, Rossett

St Peter's Controlled, Rossett

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2012-13

2014-15

2017-18

2018-19

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

 

 

Etholiadau