Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Aelodau Annibynnol Wrecsam

Ward: Cefn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
4 The Haven
High Street
Cefn Mawr

Ffôn:  01978 823603

Symudol:  07831 542872

E-bost:  Sonia.Benbow-Jones@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2018/19

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau