Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Paul Jones

Parti: Llafur Cymru

Grŵp gwleidyddol: Llafur

Ward: Maesydre

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
8 Augusta Drive
Fairways
Wrexham

LL13 9GL

Ffôn:  01978 310186

E-bost:  PaulD.Jones@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Paul Jones fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2017-18

2018-19

 

Etholiadau