Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Russell Gilmartin

Parti: Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp gwleidyddol: Ceidwadwyr

Ward: Merfford a Hoseley

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
5 Oak Drive
Marford
Wrexham

LL12 8XT

Symudol:  07514 676175

E-bost:  Russell.Gilmartin@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Russell Gilmartin fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau