Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Parti: Llafur Cymru

Grŵp gwleidyddol: Llafur

Ward: Llai

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
13 Vale View
Llay
Wrexham

LL12 0NH

Ffôn:  01978 852305

Symudol:  07872 860967

E-bost:  Bryan.Apsley@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Bryan Apsley fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau:

             2018-19

 

Etholiadau