Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Frank Hemmings

Parti: Llafur Cymru

Grŵp gwleidyddol: Llafur

Ward: Gogledd Y Waun

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
5 Newhouses
Pentre
Chirk
Wrexham
LL14 5AP

Ffôn:  01691 774214

E-bost:  Frank.Hemmings@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Frank Hemmings fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol y Waun

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2017-18

2018-19

Etholiadau