Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Nigel Williams

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Gwenfro

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
10 Dale Road
New Broughton
Wrexham

LL11 6YE

Ffôn:  01978 751979

Symudol:  07833666715

E-bost:  Nigel.Williams@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Nigel Williams fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau:

2018-19

Etholiadau