Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Rondo Roberts

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Aelodau Annibynnol Wrecsam

Ward: Llangollen Wledig

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Hafan
Tower Hill
Acrefair
Wrexham
LL14 3ST

Ffôn:  01978 823681

E-bost:  Rondo.Roberts@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Rondo Roberts fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

 2018-19

Etholiadau