Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd John McCusker

Parti: Annibynnol -

GrÞp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Owrtyn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
7 Mill Court
Overton
Wrexham

LL13 0EZ

Ffôn:  01978 710875

Symudol:  07902 966075

E-bost:  John.McCusker@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd John McCusker fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

St. Mary’s, Overton

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2017-18

2018-19

Etholiadau