Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Andrew Atkinson

Parti: Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp gwleidyddol: Ceidwadwyr

Ward: Dwyrain a Gorllewin Gresffordd

Gwybodaeth gyswllt

Gohebiaeth Cyfeiriad: 
C/O Guildhall
Wrexham
LL11 1AY

Symudol:  07914 211631

E-bost:  Andrew.Atkinson@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Andrew Atkinson fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau:

2017-18

2018-19

Etholiadau