Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Michael Dixon

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Coedpoeth

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Adwy Grange
Tanllan Lane
Coedpoeth
Heart of the Clywedog
LL11 3EL

Ffôn:  01978 756514

E-bost:  Michael.Dixon@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Michael Dixon fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Y Fflint

 

Ymddiriedolwr a Thrysorydd y Gymdeithas Farchogaeth ar gyfer Pobl Anabl ym Mynydd yr Hob

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2017-18

Etholiadau