Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Marc Jones

Teitl: Arweinydd Grŵp Plaid Cymru

Parti: Plaid Cymru

Grŵp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Grosvenor

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
7 Stryt Gerallt
Rhosddu
Wrecsam

LL11 1EU

Ffôn:  01978 366735

Symudol:  07747 792441

E-bost:  Marc1.Jones@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Marc Jones fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Gwenfro

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2017-18

2018-19

 

Etholiadau