Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Carrie Harper

Teitl: Dirprwy Arweinydd Grŵp Plaid Cymru

Parti: Plaid Cymru

Grŵp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Queensway

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
26 Conway Drive
Caia Parc


LL13 9HR

Symudol:  07484 841407

E-bost:  Carrie1.Harper@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Carrie Harper fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau:

 

2018 - 19

Etholiadau