Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crynodeb presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley24221
Y Cynghorydd Andrew Atkinson13132
Y Cynghorydd William Baldwin1182
Y Cynghorydd Trevor Bates18120
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones20130
Y Cynghorydd David A Bithell10102
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE31240
Y Cynghorydd Paul Blackwell1180
Y Cynghorydd Brian Cameron15156
Y Cynghorydd Krista Childs15100
Y Cynghorydd Dana Davies22149
Y Cynghorydd Mike Davies13102
Y Cynghorydd Michael Dixon14120
Y Cynghorydd T Alan Edwards1183
Y Cynghorydd Terry Evans10103
Y Cynghorydd Russell Gilmartin1060
Y Cynghorydd D J Griffiths13115
Y Cynghorydd Carrie Harper1284
Y Cynghorydd Frank Hemmings22182
Y Cynghorydd Kevin Hughes1080
Y Cynghorydd R Alun Jenkins151010
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett14136
Y Cynghorydd Gwenfair Jones25212
Y Cynghorydd Hugh Jones1096
Y Cynghorydd Marc Jones17123
Y Cynghorydd Paul Jones16152
Y Cynghorydd David Kelly1070
Y Cynghorydd M C King OBE550
Y Cynghorydd Geoff Lowe17140
Y Cynghorydd Joan Lowe1095
Y Cynghorydd David Maddocks2390
Y Cynghorydd Tina Mannering22171
Y Cynghorydd John McCusker27230
Y Cynghorydd M G Morris28251
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones32310
Y Cynghorydd Paul H Pemberton23191
Y Cynghorydd John Phillips23150
Y Cynghorydd Ronnie Prince1090
Y Cynghorydd John Pritchard27251
Y Cynghorydd Mark Pritchard10102
Y Cynghorydd Paul Roberts21152
Y Cynghorydd Rondo Roberts1570
Y Cynghorydd Graham Rogers18166
Y Cynghorydd Paul Rogers2080
Y Cynghorydd J R Skelland1181
Y Cynghorydd Debbie Wallice871
Y Cynghorydd Robert Walsh15136
Y Cynghorydd Barrie Warburton1581
Y Cynghorydd Andy Williams1660
Y Cynghorydd Nigel Williams19131
Y Cynghorydd Derek Wright16153
Y Cynghorydd Phil Wynn1093