Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crynodeb presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley26230
Y Cynghorydd Andrew Atkinson13123
Y Cynghorydd William Baldwin1282
Y Cynghorydd Trevor Bates19132
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones23180
Y Cynghorydd David A Bithell10102
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE31260
Y Cynghorydd Paul Blackwell13100
Y Cynghorydd Brian Cameron15158
Y Cynghorydd Krista Childs15121
Y Cynghorydd Dana Davies19129
Y Cynghorydd Mike Davies19143
Y Cynghorydd Michael Dixon16130
Y Cynghorydd T Alan Edwards14103
Y Cynghorydd Terry Evans10104
Y Cynghorydd Russell Gilmartin940
Y Cynghorydd D J Griffiths14137
Y Cynghorydd Carrie Harper13114
Y Cynghorydd Frank Hemmings22203
Y Cynghorydd Kevin Hughes1080
Y Cynghorydd R Alun Jenkins14129
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett16157
Y Cynghorydd Gwenfair Jones24203
Y Cynghorydd Hugh Jones1096
Y Cynghorydd Marc Jones18123
Y Cynghorydd Paul Jones15142
Y Cynghorydd David Kelly1071
Y Cynghorydd M C King OBE662
Y Cynghorydd Geoff Lowe19160
Y Cynghorydd Joan Lowe10105
Y Cynghorydd David Maddocks23100
Y Cynghorydd Tina Mannering23191
Y Cynghorydd John McCusker28240
Y Cynghorydd M G Morris30271
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones30290
Y Cynghorydd Paul H Pemberton23170
Y Cynghorydd John Phillips23170
Y Cynghorydd Ronnie Prince14130
Y Cynghorydd John Pritchard27261
Y Cynghorydd Mark Pritchard10105
Y Cynghorydd Paul Roberts22162
Y Cynghorydd Rondo Roberts1680
Y Cynghorydd Graham Rogers18166
Y Cynghorydd Paul Rogers1670
Y Cynghorydd J R Skelland1190
Y Cynghorydd Debbie Wallice882
Y Cynghorydd Robert Walsh16148
Y Cynghorydd Barrie Warburton17111
Y Cynghorydd Andy Williams1540
Y Cynghorydd Nigel Williams17121
Y Cynghorydd Derek Wright17174
Y Cynghorydd Phil Wynn1093