Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crynodeb presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley23202
Y Cynghorydd Andrew Atkinson16134
Y Cynghorydd William Baldwin12113
Y Cynghorydd Trevor Bates15122
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones24210
Y Cynghorydd David A Bithell14123
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE27210
Y Cynghorydd Paul Blackwell1460
Y Cynghorydd Brian Cameron141312
Y Cynghorydd Krista Childs14102
Y Cynghorydd Dana Davies171512
Y Cynghorydd Mike Davies17163
Y Cynghorydd Michael Dixon20122
Y Cynghorydd T Alan Edwards16141
Y Cynghorydd Terry Evans11114
Y Cynghorydd Russell Gilmartin840
Y Cynghorydd D J Griffiths16143
Y Cynghorydd Carrie Harper17121
Y Cynghorydd Frank Hemmings23206
Y Cynghorydd Kevin Hughes1380
Y Cynghorydd R Alun Jenkins171711
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett17179
Y Cynghorydd Gwenfair Jones21176
Y Cynghorydd Hugh Jones1194
Y Cynghorydd Marc Jones18126
Y Cynghorydd Paul Jones16144
Y Cynghorydd David Kelly11102
Y Cynghorydd M C King OBE550
Y Cynghorydd Geoff Lowe19182
Y Cynghorydd Joan Lowe14147
Y Cynghorydd David Maddocks22121
Y Cynghorydd Tina Mannering26172
Y Cynghorydd John McCusker24210
Y Cynghorydd M G Morris28241
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones22222
Y Cynghorydd Paul H Pemberton23220
Y Cynghorydd John Phillips23210
Y Cynghorydd Ronnie Prince17172
Y Cynghorydd John Pritchard25256
Y Cynghorydd Mark Pritchard14149
Y Cynghorydd Paul Roberts18163
Y Cynghorydd Rondo Roberts1570
Y Cynghorydd Graham Rogers17166
Y Cynghorydd Paul Rogers1571
Y Cynghorydd J R Skelland1072
Y Cynghorydd Debbie Wallice861
Y Cynghorydd Robert Walsh21188
Y Cynghorydd Barrie Warburton15120
Y Cynghorydd Andy Williams1260
Y Cynghorydd Nigel Williams1462
Y Cynghorydd Derek Wright15104
Y Cynghorydd Phil Wynn11116