Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crynodeb presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley19161
Y Cynghorydd Andrew Atkinson10102
Y Cynghorydd William Baldwin871
Y Cynghorydd Trevor Bates1480
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones1690
Y Cynghorydd David A Bithell770
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE28180
Y Cynghorydd Paul Blackwell650
Y Cynghorydd Brian Cameron11115
Y Cynghorydd Krista Childs1170
Y Cynghorydd Dana Davies22147
Y Cynghorydd Mike Davies982
Y Cynghorydd Michael Dixon11100
Y Cynghorydd T Alan Edwards753
Y Cynghorydd Terry Evans773
Y Cynghorydd Russell Gilmartin730
Y Cynghorydd D J Griffiths1084
Y Cynghorydd Carrie Harper1071
Y Cynghorydd Frank Hemmings19152
Y Cynghorydd Kevin Hughes860
Y Cynghorydd R Alun Jenkins1299
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett994
Y Cynghorydd Gwenfair Jones19141
Y Cynghorydd Hugh Jones773
Y Cynghorydd Marc Jones13102
Y Cynghorydd Paul Jones13132
Y Cynghorydd David Kelly750
Y Cynghorydd M C King OBE330
Y Cynghorydd Geoff Lowe13100
Y Cynghorydd Joan Lowe765
Y Cynghorydd David Maddocks1850
Y Cynghorydd Tina Mannering17121
Y Cynghorydd John McCusker22190
Y Cynghorydd M G Morris22201
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones27260
Y Cynghorydd Paul H Pemberton18161
Y Cynghorydd John Phillips18110
Y Cynghorydd Ronnie Prince440
Y Cynghorydd John Pritchard22201
Y Cynghorydd Mark Pritchard771
Y Cynghorydd Paul Roberts19141
Y Cynghorydd Rondo Roberts1360
Y Cynghorydd Graham Rogers14135
Y Cynghorydd Paul Rogers1760
Y Cynghorydd J R Skelland1061
Y Cynghorydd Debbie Wallice751
Y Cynghorydd Robert Walsh12114
Y Cynghorydd Barrie Warburton1141
Y Cynghorydd Andy Williams1340
Y Cynghorydd Nigel Williams16111
Y Cynghorydd Derek Wright13112
Y Cynghorydd Phil Wynn762