Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crynodeb presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley21200
Y Cynghorydd Andrew Atkinson14122
Y Cynghorydd William Baldwin962
Y Cynghorydd Trevor Bates16122
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones24200
Y Cynghorydd David A Bithell12102
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE26190
Y Cynghorydd Paul Blackwell14100
Y Cynghorydd Brian Cameron14139
Y Cynghorydd Krista Childs14101
Y Cynghorydd Dana Davies171510
Y Cynghorydd Mike Davies19161
Y Cynghorydd Michael Dixon17111
Y Cynghorydd T Alan Edwards14120
Y Cynghorydd Terry Evans995
Y Cynghorydd Russell Gilmartin730
Y Cynghorydd D J Griffiths15133
Y Cynghorydd Carrie Harper15122
Y Cynghorydd Frank Hemmings21194
Y Cynghorydd Kevin Hughes1270
Y Cynghorydd R Alun Jenkins16169
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett18169
Y Cynghorydd Gwenfair Jones20175
Y Cynghorydd Hugh Jones975
Y Cynghorydd Marc Jones17133
Y Cynghorydd Paul Jones14133
Y Cynghorydd David Kelly973
Y Cynghorydd M C King OBE332
Y Cynghorydd Geoff Lowe20180
Y Cynghorydd Joan Lowe12125
Y Cynghorydd David Maddocks20101
Y Cynghorydd Tina Mannering25160
Y Cynghorydd John McCusker24210
Y Cynghorydd M G Morris28230
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones23231
Y Cynghorydd Paul H Pemberton22200
Y Cynghorydd John Phillips22210
Y Cynghorydd Ronnie Prince17161
Y Cynghorydd John Pritchard24234
Y Cynghorydd Mark Pritchard12125
Y Cynghorydd Paul Roberts18163
Y Cynghorydd Rondo Roberts1480
Y Cynghorydd Graham Rogers15156
Y Cynghorydd Paul Rogers960
Y Cynghorydd J R Skelland1071
Y Cynghorydd Debbie Wallice761
Y Cynghorydd Robert Walsh21185
Y Cynghorydd Barrie Warburton14110
Y Cynghorydd Andy Williams1040
Y Cynghorydd Nigel Williams1440
Y Cynghorydd Derek Wright14115
Y Cynghorydd Phil Wynn995