Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Owrtyn Fadog Community Council

Aelodaeth

Clerc - Katrina Chalk, c/o Overton Village Hall, 5 Penyllan Street, Overton, Wrexham, LL13 0EE ( Ffôn: 01978 710055; E-bost: occ.clerk@btinternet.com)