Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Willington-Wrddymbre

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerc - Mrs Lynda Houston, Orchard View, Pentre Coed, Ellesmere, SY12 9EA ( Ffôn: 01691 690667; E-bost: lynda.houston245@btinternet.com)