Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Yr Orsedd

Aelodaeth

Clerc - Miss Wendy Pace, 1 Roft View, Yr Orsedd, Yr Orsedd, Wrexham, LL12 0LA ( Ffôn: 07421 261118; E-bost: clerk@rossettcommunitycouncil.cymru)