Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Marchwiel

Aelodaeth

Clerc - Mrs V M Jones, Sandhurst, Croeshowell Hill, Rossett, Wrexham, LL12 0AA ( Ffôn: 01244 570673; E-bost: marchwiel-clerk@hotmail.co.uk)