Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Llansantfraid Glyn Ceiriog

Aelodaeth

Clerc - Mrs Jean Davies, Maes y Coed, Glyn Ceiriog, Llangollen, LL20 7NL ( Ffôn: 01691 718419; E-bost: jeandavies@outlook.com)