Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Llangollen Wledig

Aelodaeth

Clerc - Andrea Evans, 59 Haytor Road, Wrexham, LL11 2PU, ( Ffôn: 07950813858; E-bost: clerk.llangollenrural@gmail.com)