Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Holt

Aelodaeth

Clerc - Mrs J Pierce, 142 Borras Road, Wrexham, LL13 9ER ( Ffôn: 01978 359791; E-bost: jeanannpierce@outlook.com)