Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Hanmer

Aelodaeth

Clerc - Mrs P Edwards, Chadwell, Hanmer, Whitchurch, Shropshire, SY13 3DE ( Ffôn: 01948 830043; E-bost: hanmer.communitycouncil@outlook.com)