Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Glyn-Traian

Disgrifiad

Safle we  www.glyntraian.org.uk

 

Aelodaeth

Clerc - Stephanie Masters, Dyffryn, Pontfadog, Llangollen, LL20 7AT, ( Ffôn: 07948214079; E-bost: clerk@glyntraian.org.uk)