Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Abenbury

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerc - Steve Nott, Woodbank Cottage, Pontcysyllte, Llangollen, LL20 7YR, ( Ffôn: 01978 820999; E-bost: abenburyclerk@gmail.com)