Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorwyr yn ôl ward

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai'r cyngor gyflawni ei amrywiol weithgareddau. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y mae ef neu hi wedi cael ei ethol i’w gwasanaethu am dymor.

Byddant mewn cyswllt rheolaidd â'r cyhoedd drwy gyfrwng cyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn rhoi cyfle i unrhyw breswylydd yn y ward fynd a siarad â'u cynghorydd wyneb yn wyneb ac mae'r rhain yn cael eu cynnal yn rheolaidd.

Tydi’r blaid y mae cynghorwyr yn sefyll drosti mewn etholiad ddim bob tro’n cyd-fynd â’r grwp gwleidyddol y mae’n nhw’n aelod ohono – weithiau y byddant yn sefyll dros un blaid, ond yn ymuno â grwp arall ar ôl cael eu hethol.

Nid yw cynghorwyr yn cael eu cyflogi gan y Cyngor ond gallent dderbyn taliadau am eu gwaith fel Cynghorwyr.

 Acton

 Bronington

 Brymbo

 Bryn Cefn

 Brynyffynnon

 Cartrefle

 Cefn

 Coedpoeth

 De Y Waun

 Dwyrain a De Gwersyllt

 Dwyrain a Gorllewin Gresffordd

 Dyffryn Ceiriog

 Erddig

 Esclusham

 Garden Village

 Gogledd Gwersyllt

 Gogledd Y Waun

 Gorllewin Gwersyllt

 Grosvenor

 Gwenfro

 Hermitage

 Holt

 Little Acton

 Llai

 Llangollen Wledig

 Maesydre

 Marchwiel

 Merfford a Hoseley

 Mwynglawdd

 New Broughton

 Offa

 Owrtyn

 Pant

 Parc Borras

 Pen-y-cae

 Penycae a De Rhiwabon

 Plas Madoc

 Ponciau

 Queensway

 Rhiwabon

 Rhosnesni

 Smithfield

 Stansty

 Tre Ioan

 Whitegate

 Wynnstay

 Yr Orsedd