Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 2.30 pm, Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Craig Stevens
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd Bryan Apsley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Blackwell Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd R Alun Jenkins Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Marc Jones Is-gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd David Maddocks Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd M G Morris Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul H Pemberton Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd John Phillips Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Graham Rogers Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Rogers Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Barrie Warburton Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Dana Davies Gwestai Hefyd yn bresennol