Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 3.30 pm, Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Craig Stevens
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Dana Davies Aelod Disgwyliedig
Councillor Carrie Harper Aelod Disgwyliedig
Councillor Frank Hemmings Is-gadeirydd Disgwyliedig
Councillor R Alun Jenkins Aelod Disgwyliedig
Councillor Paul Jones Aelod Disgwyliedig
Councillor Tina Mannering Aelod Disgwyliedig
Councillor John McCusker Aelod Disgwyliedig
Councillor Beverley Parry-Jones Aelod Disgwyliedig
Councillor Rondo Roberts Aelod Disgwyliedig
Councillor Debbie Wallice Aelod Disgwyliedig
Councillor Nigel Williams Cadeirydd Disgwyliedig
Mrs Alison Fisher - Parent Governor Representative Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwyr Disgwyliedig
Mr Brendan McDonald - Church Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Mrs Rosalind Williams - Church Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Mr Brent Evans - Co-optee Cyfetholedig Disgwyliedig