Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 2ail Hydref, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Tracy Davies
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Sonia Benbow-Jones Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor I David Bithell, MBE Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Dana Davies Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Frank Hemmings Aelod Yn bresennol
Councillor Kevin Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Councillor R Alun Jenkins Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Marc Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Geoff Lowe Aelod Yn bresennol
Councillor John Pritchard Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Paul Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Councillor J Rodney Skelland Aelod Yn bresennol
Councillor Andy Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Nigel Williams Aelod Yn bresennol