Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mawrth, 24ain Medi, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Deborah Foulkes
Swyddog Pwyllgorau
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Jerry O'Keeffe - Independent Lay Member Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Trevor Bates Aelod Yn bresennol
Councillor Sonia Benbow-Jones Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Dana Davies Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Mike Davies Aelod Yn bresennol
Councillor D J Griffiths Aelod Yn bresennol
Councillor Frank Hemmings Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Adrienne Jeorrett Aelod Yn bresennol
Councillor Marc Jones Aelod Yn bresennol
Councillor John McCusker Aelod Yn bresennol
Councillor J Rodney Skelland Aelod Absennol
Councillor Nigel Williams Aelod Ymddiheuriadau