Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 11eg Medi, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Suzanne Price
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Trevor Bates Aelod Yn bresennol
Councillor I David Bithell, MBE Aelod Yn bresennol
Councillor Brian Cameron Aelod Yn bresennol
Councillor Krista Childs Aelod Yn bresennol
Councillor Russell Gilmartin Aelod Yn bresennol
Councillor Gwenfair Jones Aelod Ymddiheuriadau
Councillor John McCusker Aelod Yn bresennol
Councillor Beverley Parry-Jones Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor John Pritchard Aelod Yn bresennol
Councillor Rondo Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Robert Walsh Aelod Yn bresennol
Councillor Nigel Williams Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Derek Wright Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Joan Lowe Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Dana Davies Gwestai Hefyd yn bresennol