Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 5ed Medi, 2019 3.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt:    Helen Coomber
Rhelowr Pwyllgor
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Ms Julie Adams Cyfetholedig Disgwyliedig
Mr Neil Benson Is-gadeirydd Ymddiheuriadau
Mrs Sandra Hunt Cyfetholedig Disgwyliedig
Mr Michael Pugh Cadeirydd Disgwyliedig
Mr Geoff Edwards - Community Councillor Cyfetholedig Disgwyliedig
Councillor Andrew Atkinson Aelod Disgwyliedig
Councillor I David Bithell, MBE Aelod Disgwyliedig
Councillor Kevin Hughes Aelod Disgwyliedig